Startside

Nettsted for praktisk språk

og aktiv kommunikasjon

Språkkurs i utlandet

Generelt


Språkkurs med organisert opphold i utlandet er først og fremst en effektiv måte å trene seg opp i språk på. Men det gir mer enn dét - det gir en unik opplevelse av mennesker og miljø, kultur og hverdagsliv fra innsiden.


Mange muligheter i mange land:


  • Frankrike, Spania, England, Malta, Tyskland, Italia, Kina, Japan ...
  • Kurs med fokus på aktiv språktrening - fra litt øvet til avansert nivå
  • Fleksibel varighet: 1, 2, 3 uker  - 12 uker ...
  • For unge og eldre, studenter, lærere, ingeniører, jurister ... 


Det vanlige er at profesjonelle språkskoler driver sin virksomhet året rundt - sommer, høst, vinter, vår. Undervisningen foregår på det aktuelle språket som skal læres - altså spanskkurs undervises på spansk, italiensk undervises på italiensk osv. Det vil si at man må ha et visst elementært grunnlag i språket, også muntlig, for godt utbytte


Etter nivåtesting blir deltakerne plassert i internasjonale grupper basert på målt nivå i språket, sammen med andre fra ulike land - fra f.eks. Tyskland, Nederland, Polen, Brasil, Japan, USA - med mindre man har spesialbestilt et kurs for en norsk gruppe (kollegagruppe, skolegruppe, vennegruppe). I så fall er det et lukket kurs etter egen avtale. 


Dokumentasjon

Etter gjennomført språkkurs får man et deltakerbevis med angivelse av nivå i språket, uten avsluttende eksamen. I tillegg til deltakerbevis kan man vurdere å skaffe seg  offisiell dokumentasjon i form av vitnemål basert på en etablert språkeksamen, særlig:

Spansk: DELE-prøven  Fransk: DELF / DALF - Tysk: Test DAF - og tilsvarende for andre språk.

I tillegg til å være en god forberedelse for studier utenlands kan denne typen dokumentert kompetanse i et fremmedspråk vise seg å være et nyttig tillegg på CVen for oppgaver av internasjonal karakter.

Språkkurs i utlandet

Prisnivå


Lingua*nor BLTS formidler og organiserer språkkurs og språkopphold i mange land.

Vi har informasjon om priser på kurs og opphold ved internasjonale språkskoler i England, Spania, Frankrike, Italia osv. Prisene varierer mye avhengig av type kurs, særlig om det er et generelt språkkurs eller faglig spesialisert, antall kurstimer per uke, maks. antall deltakere - bl.a.


PriseksemplerENGELSK


Engelsk for Senior 50+ / Internasjonal gruppe inntil 10 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

+ Ekskursjoner og fritidsprogram inkludert

Pris 2 uker: ca. kr. 11 00 - 12 000 + opphold.


Intensiv språktrening for internasjonale oppgaver 

Internasjonal gruppe inntil 6 deltakere

Språkkurs 30 kurstimer per uke (mand - fred) 

Pris: 2 uker: ca. kr. 16 000 -  3 uker ca. kr. 23 000 + opphold.


FRANSK


Fransk for Senior 50+ / Internasjonal gruppe inntil 12 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

+ Ekskursjoner og fritidsprogram inkludert

Pris 2 uker: ca. kr. 10 000 . 12 000 + opphold.


Allmenn fransk språkkurs / Internasjonal gruppe inntil 10 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

Pris 2 uker: ca. kr. 6 000 / 4 uker: ca. kr. 11 000 + opphold


SPANSK


Spansk for Senior 50+ / Internasjonal gruppe inntil 10 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

+ Ekskursjoner og fritidsprogram inkludert

Pris 2 uker:  ca. kr. 8 000 + opphold


Allmenn spansk språkkurs / Internasjonal gruppe inntil 10 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

Pris 2 uker:  ca. kr. 5 500 / 4 uker: ca. kr. 10 000 + opphold


ITALIENSK


Italiensk for Senior 50+ / Internasjonal gruppe inntil 14 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

+ Ekskursjoner og fritidsprogram inkludert

Pris 2 uker:  ca. kr. 11 000 + opphold


Allmenn italiensk språkkurs / Internasjonal gruppe inntil 14 deltakere

Språkkurs 20 kurstimer per uke (mand - fred)

Pris 2 uker: ca. kr. 5 500 / 4 uker: ca. kr. 10 000 + opphold


-------------


+ REISEN


Selve reisen hjemsted - destinasjonen t/r er en sak som den enkelte kursdeltaker / gruppeleder bestiller og betaler separat.

Kurs i utlandet

Faglig påfyll

Kompetanseutvikling


Norske bedrifter, skoler

og organisasjoner som har behov for kompetanse-påfyll innen språk og kommunikasjon kan med fordel se utenfor Norges grenser - til profesjonelle språkskoler som driver året rundt med nettopp dét.

Tilrettelagt kurs med opphold og losji som del av en pakke kan være verdt å vurdere - både faglig og økonomisk.


Det er mulig å bestillle egne opplegg for lukkede grupper med kurs-program etter avtale. Eventuelt innpassing av enkeltpersoner i inter-nasjonale grupper med fleksibel kursstart.


Nettbaserte kurs etter avtale.

KONTAKTSKJEMA: