Om oss

   

Personvern og informasjonsbehandling


De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefon-nummer og e-postadresse.

Dette er opplysninger som vi og samarbeidspartnere trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker det.

For de som går videre til bestilling / påmelding er som regel opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse påkrevet, eventuelt også opplysninger om allergier og spesielle hensyn, samt nærmeste kontaktpersons navn og telefon-nummer. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til kursarrangører / språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam. Brukeren skal være så trygg som mulig i så henseende.


Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter oss, aksepterer man den behandling av personopplysninger som er beskrevet her.


------------------------------------------------------------


Kommersielt


Vi ønsker å operere som en effektiv og pålitelig kursformidler uten å være et fordyrende mellomledd i prosessen med påmelding og betaling av kurs og opphold.

Når man bestiller språkkurs gjennom LINGUA*nor BLTS, kan den enkelte velge å betale via oss eller direkte til den aktuelle språkskolen. Våre provisjonsavtaler med anbefalte kursarrangører gjør det mulig å gi pristilbud som er på linje med den enkelte språkskole sine offisielle priser - noen ganger også med rabatt.


Etter en konkret vurdering kan vi legge inn lenker til kursarrangører der eventuelle kjøp kan bli registrert med en provisjon til oss. Det dreier seg om produkter og tjenester som er relevante i forhold til formålet: mer om språk og tilbud om språktrening.


Språk     Kommunikasjon    Kompetanse


LINGUA*nor BLTS


LINGUA*nor BLTS organiserer og formidler kurs i praktisk språk og kommunikasjon for enkeltpersoner, bedrifter, skoler og organisasjoner. Det skjer i samarbeid med veletablerte profesjonelle kursarrangører og språkskoler i mange land: England, Frankrike, Spania bl.a.


Vi kan bidra med kompetent veiledning og forberedelse for språkkurs med tilrettelagt opphold i land der det aktuelle språket er morsmål (eller et offisielt språk). Det vil si: Engelskkurs med opphold i England – Spanskkurs med opphold i Spania – Tyskkurs med opphold i Tyskland – Franskkurs med opphold i Frankrike – m. m. 


Vi bidrar også med å tilrettelegge for nettbaserte kurs og språkressurser for ulike yrkesgrupper. Det kan dreie seg om terminologi og språkbruk innen juridiske, økonomiske, administrative fagfelt, eller språktrening med fokus på tema innen teknologi og naturvitenskap.

Fagspråklige kurstilbud av denne typen kan være ferdiglagde video-baserte kursmoduler, eller det kan være personlig muntlig språktrening online med egen 'tutor' utvalgt av profesjonell språkskole som vi samarbeider med.


Vår oppgave vil bli å tilrettelegge kurstilbudet med sikte på best mulig pedagogisk kvalitet i forhold til språklige behov, nivå og faglig relevans. 


-------------------


LINGUA*nor BLTS - Org.nr. 982 785 138

Postadresse: Moltestien 4, 4634 Kristiansand

Mail: post @ blts.no


Daglig leder:

Sigbjørn L. Berge - Cand. philol. (Oslo) & MA (London)


Faglig bakgrunn:

- Universitetet i Oslo: Embetseksamen høyere grad (Engelsk hovedfag): Cand. philol. & Pedagogisk eksamen

- University College London / Department of English:  Master of Arts

- Norges forskningsråd (NAVF): Forskningsstipendiat

- Universitetet i Oslo & NTNU Trondheim: Universitetslektor i Engelsk språk og lingvistikk

- Universitetet i Agder Kristiansand:  Førsteamanuensis (em.) i Engelsk språk og lingvistikk


- Språk- & studierådgiver i egen virksomhet (LINGUA*nor BLTS)