Påmelding

PROSESSEN


Påmelding    Betaling    Oppfølging

Påmelding til kurs i utlandet


LINGUA*nor BLTS  formidler kurs og opphold i mange land på grunnlag av avtaler med utvalgte språkskoler / kursarrangører.

Slike avtaler gjør det mulig å tilby rask saksbehandling, foreta forenklet påmelding, formidle betaling for både kurs og losji, gi informasjon og veiledning i prosessen med å planlegge et kursopphold  i utlandet.


Reisen til og fra kursstedet er en separat sak og bestilles av den enkelte deltaker/reiseleder på egen hånd og på eget ansvar.

-----------------------------------------------------


Påmelding og betaling 


Det  betales et depositum når påmeldingen er bekreftet, ikke-refunderbart.

Dette er en delbetaling. Restbeløpet betales i god tid før kursstart.  • Individuelt


-  i)   Direkte til den aktuelle språkskolen - bruk deres nettbaserte skjema.


Betaling direkte til språkskolen i lokal valuta.-  ii)   Via Educational Travel Organizer / ETO Norway: LINGUA*nor BLTS.

  Last ned, fyll ut og send oss skjema for påmelding (anvendes generelt for kursarrangører i utlandet):


Påmelding / ENROLMENT


Betaling i NOK til LINGUA*nor BLTS.

   

 •  Som gruppe


Reiseleder foretar påmelding med skjema for gruppekurs

via Educational Travel Organizer / ETO Norway: LINGUA*nor BLTS.


Betaling i NOK til LINGUA*nor BLTS.

 

  -----------------------------------------------------


  AVBESTILLING OG KANSELLERING


  Dersom man må trekke seg fra kurs og opphold, er det den enkelte kursarrangørens vilkår som gjelder.

  Det er som regel mulig å avtale utsettelse av kurset, eventuelt refusjon (unntatt depositum), avhengig av grunnen til avbestilling og tidspunkt i forhold til kursstart.


  Dersom kursarrangøren må kansellere kurset på grunn av pandemi eller andre tvingende årsaker, vil det også bli et spørsmål om utsettelse eller refusjon - avhengig av tidspunkt i forhold til kursstart. I slike tilfeller vil en god reiseforsikring kunne brukes dersom refusjon fra kursarrangør ikke er mulig.


  ANSVAR


  Når man velger påmelding og betaling via LINGUA*nor BLTS, skal vi sørge for at korrekt informasjon om kurs og opphold blir formidlet uten unødig forsinkelse.

  Den enkelte kursarrangør lokalt er ansvarlig for kursinnhold og annet som inngår i en bestilling, som annonsert og avtalt. 

  Kursarrangørens Vilkår / Terms & Conditions er overordnet og gjelder også ved påmelding via norsk representant.

  Dersom det skulle oppstå uforutsette hindringer eller vanskeligheter i forbindelse med kurs eller opphold, vil LINGUA*nor BLTS være behjelpelig og bidra til å finne en akseptabel ordning.


  Personopplysninger og personvern


  Når man bruker nettsiden blts.no og kontakter LINGUA*nor BLTS, behandler vi personopplysninger som følger:


  De opplysninger om personer som vi mottar i e-post eller kontaktskjema er navn, telefonnummer og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi og aktuelle språkskoler trenger for å sende tilpasset informasjon til den enkelte som ønsker dette.

  For de som går videre til påmelding trenger vi dessuten opplysninger om fødselsdato, kjønn, bostedsadresse, eventuelle allergier og spesielle hensyn samt nærmeste kontaktpersons navn og telefonnummer hjemme i Norge. Dette er personopplysninger som videreformidles kun til språkskoler som det er aktuelt å melde seg til.

  Dersom man på et tidspunkt finner at man ønsker disse opplysningene slettet i vårt system, vil det skje når vi får melding om det fra rette vedkommende - i overensstemmelse med EUs personvernforordning (GDPR)/ Personopplysningsloven 20. juli 2018.


  Nettsiden er registrert i Google Analytics, som måler trafikk og atferd på blts.no i forhold til visse variabler, på vanlig måte.

  Denne nettsiden er en Sikker nettside (https:) og overvåkes kontinuerlig for å holde den fri for datavirus og spam.

  Brukeren skal være så trygg som mulig i så henseende.