Språkkurs

SPRÅKKURS I UTLANDET

sommer    høst    vinter    vår


SPRÅKOPPHOLD

i utlandetSpania - Frankrike - Italia - England


Språkkurs med organisert opphold i utlandet er først og fremst en effektiv måte å trene seg opp i språk på. 

Men det gir mer enn dét - det gir en unik opplevelse av mennesker og miljø, kultur og hverdagsliv fra innsiden.


Fransk i Frankrike - Engelsk i England - Spansk i Spania ...


SPRÅKKURS

nettbasert


Hjemme  -  På kontoretSpråkkurs levert på datamaskin, nettbasert, er i dag en glimrende måte å lære seg språk på. Det kan dreie seg om ferdiglagede video-moduler, eller det kan dreie seg om aktiv språktrening 'live' med egen instruktør som personlig 'tutor' ved en profesjonell språkskole i England, Spania, Tyskland,  Frankrike ...

  For næringsliv og arbeidsliv 

Språkkurs og språkressurser for internasjonale forhandlinger, kontrakter, markedsføring:

    • Forretningsengelsk
    • Juridisk engelsk
    • Teknisk engelsk

+ Tysk - Fransk - Spansk - Kinesisk + ++ 


Videreutdanning for språklærere:

England - Spania - Frankrike - Tyskland

Språkkurs for norske studenter

For studenter


Språkkurs og opphold 4 uker med mulighet

for stipend fra Lånekassen:

Tysk i Tyskland   -   Spansk i Spania

Fransk i Frankrike   -   Italiensk i Italia

Portugisisk i Portugal

Språkreiser for voksne


For den som er glad i språk og glad i å reise

finnes det mange muligheter i mange land.

Velg opphold med innlagt språkkurs.

Se nærmere om språkkurs

med fritidsprogram


Spansk for senior i Sevilla - se VG


Språkkurs for senior

Språkkurs i utlandet  -  Språkopphold  -  Språkreiser for voksne


Den som er nysgjerrig på språk og og språkopphold i utlandet må begynne å orientere seg et sted om de muligheter som finnes. Da kan man begynne her.

Etter hvert skjønner man at det finnes et uoversiktlig antall kursarrangører og kurstilbud der ute. Spørsmålet blir hvordan man skal gjøre et godt valg med hensyn til pris og utbytte, destinasjon og kursarrangør, losji og fritid, reise og transport.


For å undersøke hvem, hva, hvor på dette området kan man begynne her:  kursarrangører.

Så kan man gå videre til å planlegge en personlig språkreise på egen hånd.


Eller man kan bruke norsk rådgiver for veiledning, påmelding, betaling og oppfølging. Da får man en norsk kontaktperson for spørsmål og svar angående markedet og mulighetene.


Det er verdt å merke seg at et språkkurs ved språkskole i utlandet dreier seg ikke bare om noen kurstimer. Det er et helhetlig opplegg med tilbud for fritid og losji - eller man ordner den biten på egen hånd om ønskelig.

Man får et tilrettelagt språkopphold med både undervisning og aktiv bruk av språket i hverdagen, i tillegg til kulturopplevelser og menneskemøter i et naturlig språkmiljø.

Dermed må man beregne en kostnad og et budsjett mer på nivå med reise og ferie enn bare et språkkurs hjemme i Norge.

Språkkurs på internettet

Språkkurs på nett 


Alle nivå - fra begynner til avansert 

Engelsk   Tysk    Fransk   Spansk  

Italiensk    Kinesisk     Russisk ...


Spesialiserte kurs i juridisk språk: 

Juridisk engelsk ordbok online

Juridisk engelsk terminologi og språkbruk - digitale kurs

KONTAKTSKJEMA: