Forretningsengelsk

SPRÅK  OG  KOMMUNIKASJON

for internasjonalt næringsliv 

KURS I UTLANDET

Faglig påfyll

Kompetanseutvikling


Norske bedrifter, skoler, organisasjoner som har behov for kurs og kompetansetilbud innen språk og kommunikasjon kan med fordel se utenfor Norges grenser - til profesjonelle språkskoler som driver året rundt med nettopp dét.


Delvis egne kurs for lukkede grupper med kursprogram etter bestilling - delvis åpen påmelding for enkeltpersoner til kurs i internasjonale grupper.


Tilrettelagt opphold med flere former for losji.


Vi kjenner markedet og mulighetene - vi kan bidra med forberedelse og tilrettelegging for kurs og opphold ved språkskoler som vi samarbeider med: ønsket kursinnhold og spesialisering, tidspunkt, omfang, prisnivå og pristilbud.


Eventuelt nettbaserte kurs etter avtale - personlig tilpasset.ENGELSK PROFESJONELT / Business EnglishSpråkkurs med fokus på aktiv bruk av engelsk i et internasjonalt arbeidslivGenerelt om kurset. Det legges vekt på å gi deltakerne trening i å:


  • gjennomføre møter, intervjuer og forhandlinger
  • holde presentasjoner og delta i workshops
  • utvikle og aktivere spesialisert vokabular i forhold til behov
  • forklare virksomhetens mål og organisasjon
  • bli sikker i telefonsamtale på engelsk
  • bli sikker i å skrive e-post og rapporter


Det eksakte programmet for hvert kurs kan planlegges med fokus på spesielle behov

som kursdeltakerne melder inn.


Målgruppe: Norske bedrifter og organisasjoner - ansatte med internasjonale oppgaver

Bakgrunn i språk: God forståelse av allmenn engelsk

Varighet: 1 uke

Påmelding: Individuelt 

Omfang: 30 kurstimer per uke

Antall deltakere: maks. 4 (i internasjonal gruppe)

Kursstart: Etter avtale


Pris per person: kr. 12 000 - 13 000

inkl. tilrettelegging og oppfølging av LINGUA*nor BLTS


Eventuelt: pristilbud for egen lukket gruppe - omfang og innhold etter avtale -

levert i England eller i Norge


Language training on demand - with your personal tutor - online


Personlig, fleksibel språktrening nettbasert 

på kontoret - på reise - privat hjemme


Nærmere opplysninger:  Bruk Kontaktskjema 

KONTAKTSKJEMA: