Mer engelsk

Engelsk i England:  

London  -  Cambridge  -  York  -  Chester  -  Worcester  -  Bournemouth

Brush up engelsken


Den som ønsker å friske opp engelsken og ta et språkkurs i et  engelsk-talende land, har mange muligheter og et utall av destiansjoner: i England & Skottland, Irland, Malta, USA, Canada, New Zealand og Australia - også  Kypros, Sør-Afrika, India, Karibia.

Spørsmålet blir hvordan man skal gjøre et godt valg med hensyn til språklig nivå, faglig innhold, kursarrangør og destinasjon, losji og fritid, reise og transport.

Det kan være nyttig å bruke en norsk kontakt og representant for inter-nasjonale språkskoler for råd og veiledning.


Eller man kan gjøre det på egen hånd og lage sin egen personlige språk-reise:

Finn kursarrangører for engelsk her.

Bli flytende i engelsk!


Det engelske språkområdet er globalt - nærmere 400 millioner mennesker lærer engelsk som sitt første spåk i en eller annen form, og milliarder av mennesker over hele kloden bruker engelsk som fremmedspråk. Engelsk er vår tids 'lingua franca', vårt internasjonale fellesspråk - i næringslivet, i utdanning og forskning, i moderne reiseliv.


Å kunne kommunisere godt på engelsk er derfor av stor betydning i dagens samfunn, både som privatperson og i et stadig mer globalt arbeidsliv. Men mestring krever vedlikehold og aktiv bruk av språket. Mange henvender seg til oss med ønske om å gjøre noe med engelsken - gjøre noe som kan gi bedre flyt og uttale, et aktivt ordforråd og en sikrere uttrykksevne.


Språkskoler med lang erfaring og faglig kompetanse har et bredt spekter av engelskkurs. Varighet 1 uke - 2, 3, 4 uker  - eventuelt en weekend etter avtale. Individuelt eller som egen gruppe (kollegagruppe, skolegruppe, familie, vennegruppe). Eventuelt også  privattimer individuelt tilpasset, etter avtale.   


  • Engelsk muntlig språktrening for ledere
  • Teknisk engelsk for ingeniører
  • Engelsk for jurister
  • Engelsk for offentlig administrasjon 
  • Engelsk for HR og personal
  • Engelsk for lærere og forelesere
  • Engelsk sommerkurs for skoleungdom


NETTBASERT språktrening


Noen ganger kan det være ønskelig å ha mulighet for intensiv språktrening med sikte på å kunne fungere flytende på engelsk i profesjonelle situasjoner.

Helst noe som kan bestilles på kort varsel, noe som er fleksibelt og fokusert på individuelle behov. 


Da kan det mest effektive være å bestille muntlig trening 1 : 1 i direkte kontakt med egen 'tutor' på SKYPE eller ZOOM - levert på kontoret / hjemme. Spesielt aktuelt når verden forandrer seg plutselig, og vi tvinges til å arbeide digitalt.

NYHET 2021 Juridisk engelsk nettkurs


Corona-restriksjoner har resultert i en ny tid for nettkurs av høy kvalitet.

Se for eksempel kurset Legal English fra Cambridge Law Studio:  et imponerende  produkt med video-baserte leksjoner som lanseres nå i 2021.

Se mer ...

Språkkurs på nett  

FluentU

 ENGELSK

Fra begynner til avansert 

Muntlig øving videobasert

Engelske ordbøker og nettressurser

FREMMEDSPRÅKSENTERET

Fokus på språk:

Engelsk i verden