Mer tysk

Tysk i Tyskland:  

Berlin  -  Heidelberg  -  Regensburg  -  Köln  -  Münster  -  München 

NETTBASERT TYSK


Det finnes mange ressurser for tysk språk på nettet -  øvingsoppgaver i vokabular og grammatikk, ordbøker, muntlig trening og uttale - også online gruppekurs eller ZOOM-kurs med egen instruktør fra en språkskole i Tyskland.


---------------


Tysk i Belgia


Spa


Brüssel

NORGE & TYSKLAND 


Mellom Norge og Tyskland er det sterke bånd – innen handel helt fra Hansa-tid og middelalder, innen kunst og kultur, innen turisme og reiseliv, innen vitenskap, forskning og høyere utdanning.

Det betyr at kompetanse i tysk språk og kultur kan være av stor verdi for norske bedrifter med virksomhet i Tyskland, og for norske studenter som ønsker å arbeide internasjonalt.


Om man ikke velger tysk som studiefag, er det likevel gode muligheter for å bli flytende i språket gjennom kurs og opphold ved anbefalt språkskole i Tyskland. På den måten vil man få godkjent dokumentasjon på faktisk nivå i språket på den europeiske skalaen CEFR fra A1 til C2.


Tyskland for norske studenter


Generasjoner av norske studenter har valgt Tyskland som sitt  studieland. Det er gode grunner til å gjøre det også i dag - særlig følgende:


1) Høy kvalitet på studiestedene


2) Ingen skolepenger


3) Mange bedrifter har behov for tysk-kompetanse


4) Norske studenter i Tyskland trives


5) God integrering og rask språklæring


Ifølge NHO Kompetanse og utdanning


Språklig forberedelse: Stipend fra Lånekassen til språkkurs over 4  uker - eventuelt støtte til et helt semester med tysk språk og kultur ved godkjent språkskole.


Finn språkskoler i Tyskland  HER ...

Fokus på tysk språk

Tysk for norsk næringsliv


Tyskland en av våre aller viktigste handelspartnere, både for eksport og import. Å være oppdatert på det som er av betydning på dette feltet er av særlig verdi for norske bedrifter med avdelinger og forbindelser i Tyskland. Dette bør foregå på tysk. Det er ikke helt enkelt, men man bør for det formål bruke den viktigste kilden til informasjon om det som skjer av betydning, nemlig BusinessPortal Norwegen.

"Tyskland

er verdens tredje største import- og eksportmarked."


Innovasjon Norge

tilbyr nettbasert kurs om Tyskland for norske bedrifter som har planer om å gå inn i det tyske markedet med sine produkter / tjenester. 


Kurset er gratis ...

Tyske ordbøker og nettressurser