Språkskoler

SPRÅKSKOLER I MANGE LAND


 Språkkurs         Språkopphold         Språkreiser

Ut i verden - inn i språket


Et mangfold av muligheterFor den som er interessert i språk og har ønske om å bli flytende i engelsk, fransk, spansk ..., finnes det mange muligheter i mange land. Det finnes internasjonale profesjonelle språkskoler som driver året rundt og gir kurs i praktisk språkbruk og aktiv kommunikasjon - med adgang for både junior og senior.

Man kan planlegge en personlig språkreise med kurs, opphold og losji ferdig organisert av den språkskolen man velger - spansk i Spania, Latin-Amerika / engelsk i England, Irland, Malta, Australia, USA / fransk i Frankrike, Belgia, Sveits, Canada, etc.  

Dette kan man gjøre via en norsk representant for internasjonale språkskoler for veiledning mht. valg av destinasjon, kursarrangør, type kurs, omfang og varighet, påmelding og betaling.

Eller man kan velge å gjøre det på egen hånd. I så fall kan planleggingen begynne her og nå - sjekk mulighetene ved å klikke deg fram til ønsket land og destinasjon i listen lenger nede her.


INTERNASJONALE SPRÅKSKOLER


Språkskoler er til for enhver som ønsker å bli mer flytende og idiomatisk i et fremmedspråk. Kursene inneholder mye muntlig trening, i tillegg til grammatikalsk øving og tilegnelse av ord og uttrykk.


Et organisert opphold i et naturlig språkmiljø med et tilpasset språkkurs kan sette fart på læring og mestring. Dette foregår i direkte kontakt med det levende språket, i et språksamfunn der man får anledning til så mye praktisk språktrening som man kan ønske seg. Det innebærer mye 'learning by doing', læring og mestring i aktiv kommunikasjon.


Internasjonale språkskoler har mange typer kurstilbud - noe for alle fra 7 til 70+ - uten spesielle opptakskrav forutsatt at man har et visst grunnlag og er i stand til å følge kurs som foregår på det aktuelle fremmedspråket. 


FINANSIERING


Språkskoler i utlandet drives ikke med tilskudd fra det offentlige. Det innebærer at den enkelte deltaker må betale kurs og opphold selv 100 % - i tillegg til selve reisen. Hvordan man finansierer dette blir naturligvis opp til hver enkelt å finne svar på i sin situasjon: eget feriebudsjett, arbeidsgivers tilbud om kurs og jobb-relevant påfyll, legater og stiftelser, stipendordninger, Statens lånekasse.

ENGELSK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

i engelsktalende land

ENGLAND, IRLAND, SKOTTLAND, MALTA, KYPROS

USA, Canada, Karibia, Australia, New Zealand,

Sør-Afrika, IndiaSPANSK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

i spansktalende land

SPANIA

Latin-AmerikaFRANSK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

i fransktalende land

FRANKRIKE

Belgia, Sveits, Canada, KaribiaTYSK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

i tysktalende land

TYSKLAND

Østerrike, Sveits, BelgiaITALIENSK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

ITALIAPORTUGISISK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

i portugisisktalende land

PORTUGAL, BRASILKINESISK

Språkkurs ved profesjonelle språkskoler

KINA


JAPANSK i Japan

Enkeltskoler


RUSSISK i Russland

Enkeltskoler


ARABISK i Jordan, Egypt m.m.

Enkeltskoler


TYRKISK i Tyrkia

Enkeltskoler


UAB, Barcelona, SpaniaCERAN, Spa, Belgia
THE GLOBE, Exeter, England
      ACCENT INTERNATIONAL,

East Budleigh, EnglandEXECUTIVE TRAINING INSTITUTE, Malta